jazykovy-servis-hope-tlumoceniNabízíme kompletní a profesionální tlumočnický servis s možností výjezdu tlumočníka na akce nejen po ČR, ale i do zahraničí. Jsme připraveni zajistit realizaci tlumočení dle Vašich požadavků, a to včetně jak odbornostní připravenosti tlumočníka, tak kompletního zajištění tlumočnické techniky.

Profesionální tlumočníky zajišťujeme ve spolupráci s Asociací konferenčních tlumočníků (ASKOT), Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) a Komorou soudních tlumočníků ČR.

Nabízíme

Nejčastěji tlumočíme

konference, porady, firemní prezentace, školení, semináře, přednášky, výstavy a veletrhy, obchodní jednání, soudní řízení, zahraniční návštěvy atd.

Specializujeme se na obory ekonomické, technické, průmyslové, lékařské a mnohé další.

Tlumočíme běžně do a z angličtiny, němčiny, ale i dalších jazyků.

Co je dobré vědět při objednávání tlumočení

  • Jedná-li se o několikadenní akci mimo bydliště tlumočníka, či akci s výjezdem do zahraničí, je potřeba, aby pořadatel tlumočníkovi zajistil ubytování.
  • Při cestě mimo bydliště tlumočníka objednavatel tlumočníkovi hradí kromě ubytování i stravování a dopravu (pokud nedopraví tlumočníka na místo akce sám).
  • Tlumočník je povinen se na akci připravit, proto je důležité, aby organizátor včas dodal veškeré podklady (zejména jde-li o odborné věci) nutné k nastudování.
  • Tlumočník musí mít pro odvedení profesionálního výkonu zajištěny dobré pracovní podmínky, tedy nerušený poslech, dobrý výhled na řečníka, vhodné pracovní prostředí včetně dostatečného množství tekutin atd.

Ceník tlumočení

do 4 hodindo 8 hodin
Konsekutivní od *2 800 Kč5 400 Kč
Simultánní od *4 500 Kč7 500 Kč
Hodinová sazba **Individuální

(Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH)

* Ceny tlumočení se odvíjí od konkrétních podmínek dle požadavků klienta, tlumočeného jazyka a stupně odbornosti.
** Platí pro tlumočení, které délkou nepřesáhne dvě hodiny. Cena se odvíjí od konkrétního dodavatele, odbornosti a jazyka.

Ceník je pouze orientační, pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte.


Máte zájem o tlumočení?
Neváhejte nás kontaktovat.

Společnost / jméno (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon

Text zprávy

Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.