jazykovy-servis-hope-tlumocnicke-kurzyPořádáme kurzy pro začínající tlumočníky, kde mají možnost vyzkoušet si simultánní tlumočení v kabině a získat certifikát o absolvování kurzu. Součástí tohoto kurzu je nejen simulace reálných tlumočnických podmínek při práci se špičkovou digitální technikou, ale také obdržení zpětné vazby od lektora.

Kurzy

  • probíhají na SIMSIM simulátoru simultánního tlumočení
  • obsahují nácvik řešení obtížných situací
  • nabízejí zpětnou vazbu od zkušených tlumočnic a lektorek a kompletní záznam Vašeho působení „v kabině“ či s mikrofonem na datovém nosiči

Kurzy jsou vhodné jak pro začínající tlumočníky či zájemce o tuto profesi (studenti jazykových ale i technických, lékařských, ekonomických a právních oborů), tak pro profesionály v oboru, kteří chtějí zlepšit své výkony a získat zpětnou vazbu

Nabídka kurzů (T: tlumočnické)

Kurz RozsahKomu je určen?
T1Tlumočení oficiálních setkání a obchodních jednání6 hodinZačátečníkům a studentům s malými zkušenostmi, cca 3. ročník
T2Technické zázemí tlumočení: nácvik simultánního tlumočení v konferenční kabině s využitím reálné tlumočnické techniky6/12 hodinZačátečníkům i mírně pokročilým, studentům cca 3.-4. ročník
T3Interakce v překladu: rozvoj komunikační pohotovosti u simultánního tlumočení6 hodinNavazuje na T2, mírně pokročilí, specifická témata pro studenty cca 4. ročníku
T4Vícejazyčné tlumočení s využitím mediačního jazyka6 hodinNavazuje na T3, mírně pokročilí, specifická témata pro studenty cca 4.-5. ročníku

Máte zájem o tlumočnický kurz?
Neváhejte nás kontaktovat.

Společnost / jméno (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon

Text zprávy

Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.