testovani-jazykovy-auditKomplexní jazykový audit identifikuje vzdělávací potřeby jednotlivých zaměstnanců Vaší firmy, umožní efektivnější jazykové vzdělávání a zajistí časové i finanční úspory.

Standardně provádíme vstupní a výstupní testování studentů jazykových kurzů.

Pro Vaši společnost navrhneme cílené firemní vzdělávání včetně kompletního jazykového auditu a testování podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro určení jednotlivých úrovní jazykové pokročilosti vycházíme ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Testování se skládá z písemného testu, poslechu a hodnocení mluveného projevu. Písemný test vychází z britské metodiky QPT (QuickPlacement Test).

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb a vstupního testování nebo komplexního jazykového auditu vypracujeme návrh vzdělávacího programu. Průběžně sledujeme a hodnotíme průběh výuky. Moderní výukové metody a nejnovější učební materiály připravujeme a doplňujeme dle potřeb konkrétního klienta.


Máte zájem o testování či jazykový audit ve Vaší společnosti?
Neváhejte nás kontaktovat.

    Společnost / jméno (vyžadováno)

    Email (vyžadováno)

    Telefon

    Text zprávy

    Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.