Co se týče kvality překladů, byl jsem vždy spokojen. Zpočátku jsem měl  obavu o překlad odborné terminologie. Tato obava se ale ukázala jako  zbytečná, protože překladatelé ovládali základy odborné terminologie na dostatečné úrovni. Co oceňuji, je skutečnost, že v případě nejasností byla v překladu poznámka nebo komentář, kterou jsem později mohl s vámi řešit.  Korektury byly dodány formou revizí v programu MS Word, takže jsem měl možnost schválit navrženou úpravu textu.

Závěrem bych dodal, že jsem byl spokojen jak s kvalitou překladů, tak s termíny dodání.

Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity