Vyučující: Viktoryia Saprykina.

To, že jsem se přihlásila na výuku ruského jazyka při svém studiu na MENDELU pro mne bylo jednou z nejvíce přínosných věcí, které jsem se na škole naučila. Nikdy bych si nemyslela, že výuka bude s rodilou mluvčí.

Viktoryia nás všechny naučila opravdu mnoho. Měla autoritu a hodiny nás přímo bavily. Každou hodinu se psal test a dovídali jsme se mnoho informací, i ze života Rusů a to, je si myslím, klíčové pro studium cizích jazyků, porozumět i mentalitě národů mluvících těmito jazyky. Gramatiku vysvětlovala tak, že to všichni pochopili, i velice komplikované věci vysvětlila tak, že se to zdálo logické a samozřejmé. Je pravda, že vyžadovala po nás hodně, zásobovala nás i jinými materiály, než byla kniha: Ruština pro samouky. Dělali jsme na každou hodinu domácí úkoly.
Mohu s přehledem říci, že úroveň mé ruštiny na začátku byla mizerná, po absolvování dvousemestrálního kurzu s Viktoryi se zlepšila o 100%. Nyní mohu plynule hovořit a překládám i texty.

Je pravda, že základy jsem měla.

Nikdy už asi takovou učitelku nepotkám.

Bc. Olga Štejnarová, ID 29355