Se společností Hope dlouhodobě spolupracuji v oblasti překladů odborných článků a korektur rodilým mluvčím v oblasti mezinárodních financí a evropské integrace. Jejich překlady jsou velmi profesionální jak po jazykové tak po stránce odborné terminologie. Překlady byly vždy dodány dle předem dohodnutých termínů.

doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Jean Monnet Chair in European Economic Studies
Euroteam member
Jean Monnet Center of Excellence
Mendelova universita v Brně