Společnost HOPE-E.S., v.o.s., pro zaměstnance Nemocnice Břeclav, p.o., zajišťovala výuku německého jazyka v rámci projektu přeshraniční spolupráce Zdraví-Gesundheit v letech 2012-2013.

Výuka probíhala v několika skupinách dle úrovně znalostí. Byla přizpůsobena tak, aby zaměstnanci bezproblémově zvládli komunikaci s německy hovořícími pacienty.

Radomíra Schweitzerová, DiS.

Tisková mluvčí  Nemocnice Břeclav,  příspěvková organizace