S jazykovou školou  HOPE-E-S, v.o.s.  spolupracujeme již řadu let a jsme maximálně spokojeni, hlavně co se týká stylu výuky, osobního přístupu lektorky AJ a jejích
profesionálních znalostí. Též musíme ocenit její obrovskou trpělivost a schopnost motivovat k další práci. Výuka je efektivní a přináší posun ve znalostech našich zaměstnanců. Při organizaci kurzů nám JŠ vychází maximálně vstříc.

Miroslava Venerová

sekretariát ředitelství SKM

Správa kolejí a menz Mendelova univerzita v Brně