Lekce, přednášky, ale také exkurze nebo české filmy. To vše čeká studenty, kteří přijedou na Letní školu slovanských (bohemistických) studií. Tu už poosmnácté pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Letní škola se koná od soboty 18. července do soboty 15. srpna. Účastníky čeká vždy dopoledne pět vyučovacích hodin jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek. Kurzy jsou přitom rozdělené podle úrovně znalosti českého jazyka.

Besedy a filmová promítání

Odpoledne mohou studenti letního kempu navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení nebo si vyzkoušet interpretaci literárního textu. Součástí školy jsou také besedy o české hudbě, dějinách umění, Brně a podobně. Večery jsou určené promítání českých filmů.

Výlety po republice

Téměř měsíční program zahrnuje celodenní exkurze na historicky zajímavá místa Moravy a Čech. Zájemci mohou rovněž pátrat v archivech a knihovnách, případně požádat o radu či konzultaci s profesory a dalšími pracovníky fakulty.