JAZYKOVÉ KURZY PRO STUDENTY PEF MENDELU

VÝHODY VOLITELNÝCH KURZŮ:

 • komplexní jazykjazykové kurzy na pef mendeluová příprava podle vašich představ a přání
 • tým profesionálních a zkušených lektorů
 • doba trvání kurzů odpovídá akademickému semestru
 • termíny výuky zohledňují rozvrh hodin
 • cílené zaměření kurzu podle vašich aktuálních potřeb
 • zvýhodněná cena pouze pro studenty PEF

 

Typy kurzů:

Přípravné kurzy – Příprava na Světový jazyk a Příprava na Obchodní jazyk

Procvičovací kurzy – Světový jazyk, Obchodní jazyk a Angličtina pro informatiky

 


Informace k jednotlivým kurzům:

Příprava na Světový jazyk

Kurz je určen pro začátečníky a velmi mírně pokročilé, kurz je určen pro studenty, kteří chtějí nastoupit do předmětu Světový jazyk v následujícím akademickém roce.

V kurzu se student připraví na vstupní úroveň pro Světový jazyk – po absolvování kurzu by měl být student schopen napsat vstupní test do předmětu Světový jazyk.

Kurz se zaměřuje především na ty znalosti a dovednosti, které studenti potřebují k úspěšnému absolvování vstupního testu a také následně k úspěšnému absolvování předmětu Světový jazyk I+II.

V kurzu se procvičují všechny jazykové dovednosti (konverzace, čtení, psaní, poslech).

Po absolvování kurzu získá student jazykovou úroveň A1, která mu umožní navázat na studium vybraného jazyka úrovně A2 – úroveň A1 je předpokladem pro vstup do předmětu Světový jazyk.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Příprava na Obchodní jazyk

Přípravné jazykové kurzy jsou určeny pro studenty, kteří nedosáhli požadované jazykové úrovně předmětu Obchodní jazyk. Cílem tohoto kurzu je studenty připravit na předmět Obchodní jazyk.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Procvičovací kurz – Světový jazyk

Kurz je určen pro studenty předmětu Světový jazyk.

Kurz doplňuje, prohlubuje a procvičuje vše, co je obsahem předmětu Světový jazyk.

Náplň kurzu zcela koresponduje s náplní, sylabem a časovým harmonogramem předmětu Světový jazyk.

Kurz probíhá ve velmi malých skupinách, studenti tak mají možnost, si vše znovu projít a intenzivně procvičit.

Lektor přistupuje ke všem studentům individuálně.

Studenti se v kurzu připravují také na průběžné testy, které si píší dvakrát za semestr, a na zápočtové testy. V letním semestru je kladen větší důraz na konverzační dovednost a rozšíření slovní zásoby, tak aby studenti zvládli složit závěrečnou ústní zkoušku.

Náplň kurzu je vždy synchronizována s daným výukovým týdnem.

Veškerá konverzační i gramatická témata se shodují se sylabem předmětu Světový jazyk.

V rámci kurzu jsou v případě potřeby zařazena také cvičení, která například spadají do nižší úrovně znalosti jazyka, ale která studentům činí obtíže.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Procvičovací kurz – Obchodní jazyk

Kurz je určen pro studenty předmětu Obchodní jazyk.

Kurz doplňuje, prohlubuje a procvičuje vše, co je obsahem předmětu Obchodní jazyk.

Náplň kurzu zcela koresponduje s náplní, sylabem a časovým harmonogramem předmětu Obchodní jazyk.

Kurz probíhá ve velmi malých skupinách, studenti tak mají možnost, si vše znovu projít a intenzivně procvičit.

Lektor přistupuje ke všem studentům individuálně.

Studenti se v kurzu připravují také na průběžné testy, které si píší dvakrát za semestr, a na zápočtový test a závěrečnou ústní zkoušku.

Náplň kurzu je vždy synchronizována s daným výukovým týdnem.

Veškerá konverzační i gramatická témata se shodují se sylabem předmětu Obchodní jazyk – samozřejmě jsou použity jiné články a speakingy tak, aby si studenti danou problematiku co nejvíce osvojili.

V rámci kurzu jsou v případě potřeby zařazena také cvičení, která například spadají do nižší úrovně znalosti jazyka, ale která studentům činí obtíže.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Procvičovací kurz – Angličtina pro informatiky

Kurz je určen pro studenty předmětu Angličtina pro informatiky.

Kurz doplňuje, prohlubuje a procvičuje vše, co je obsahem předmětu Angličtina pro informatiky.

Náplň kurzu zcela koresponduje s náplní, sylabem a časovým harmonogramem předmětu Angličtina pro informatiky.

Kurz probíhá ve velmi malých skupinách, studenti tak mají možnost, si vše znovu projít a intenzivně procvičit.

Lektor přistupuje ke všem studentům individuálně.

Studenti se v kurzu připravují také na průběžné testy, které si píší dvakrát za semestr, a na zápočtový test a závěrečnou ústní zkoušku.

Náplň kurzu je vždy synchronizována s daným výukovým týdnem.

Veškerá konverzační i gramatická témata se shodují se sylabem předmětu Angličtina pro informatiky – samozřejmě jsou použity jiné články a speakingy tak, aby si studenti danou problematiku co nejvíce osvojili.

V rámci kurzu jsou v případě potřeby zařazena také cvičení, která například spadají do nižší úrovně znalosti jazyka, ale která studentům činí obtíže.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Máte zájem o kurzy pro studenty PEF?
Přihlašte se do našich kurzů

  Typ kurzu (vyžadováno)

  Vámi zvolený jazyk (vyžadováno)

  Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

  Email (vyžadováno)

  Telefon

  Text zprávy

  Osobní data jsou zpracována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Jazyková agentura HOPE považuje poskytnuté informace a údaje za důvěrné a neposkytuje je třetím stranám.